ผลิตภัณฑ์ของเรา

Clamp Meter

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter


เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟและตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ แบบไร้สาย โดยคล้องที่สายไฟ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

Flex Ac Current Probe (FM)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Flex Ac Current Probe (FM)


เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Flex Ac Current Probe (FM) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

Temperature Meter (TM)

เครื่องวัดอุณหภมิ Temperature Meter (TM)


เครื่องวัดอุณหภมิ Temperature Meter (TM) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิสายไฟ โดยนำไปติดที่สายไฟใช้ในการวัดและตรวจสอบอุณหภูมิของสายไฟ และแจ้งเตือนผ่านไลน์ มีจุดเด่นที่ดีกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

Gateway

เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (GW)


เป็นเครื่องที่จะรับสัญญาณจากเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (CM) เพื่อส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

Gateway (GW08)

เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (GW08)


เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (GW08) เป็นเครื่องที่จะรับส่งสัญญาณ WiFi ไปยัง Gateway (RP01&RP02) เชื่อมต่อกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (CM&FM) เพื่อส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

Gateway (RP)

เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (RP)


เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (RP) เป็นเครื่องรับสัญญาณ จาก Gateway (GW08) และรับข้อมูลจากเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (CM&FM) ส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต Wifi ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

บริการของเรา