อุปกรณ์ Powermeterline


นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" โดยไม่ต้องติดตั้ง นวัตกรรมของเรา รายงานผลได้แบบทันที "Real Time"

พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด