เกี่ยวกับเรา


บริษัท ครอสอินเตอร์ มีความยินดีและภูมิใจที่จะนำเสนอ "Powermeterline"
นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" โดยไม่ต้องติดตั้ง นวัตกรรมของเรา
รายงานผลได้แบบทันที "Real Time" พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้


1. สะดวกในการติดตั้งด้วยการคล้องบนสายไฟ

2. สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ได้

3. สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าแบบ real time ได้ตลอด 24 ชม.

4. สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ต้องการ

5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ตลอดเวลา

6. สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าโดยกำหนดช่วงเวลาในการเลือกวัดค่าไฟฟ้า ทุกนาที ทุก 5 นาที ทุก 10 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง หรือ ทุกชั่วโมง

7. สามารถตั้งระบบเพื่อแจ้งเตือนการเปิดปิดไฟฟ้า การใช้ไฟเกิน หรือ ค่าความร้อนบนสายไฟ

8. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงระบบผังการจ่ายไฟ หรือการวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุน

การใช้ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์

9. สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า แบบกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ แยกตามกลุ่มอุปกรณ์ หรือแยกตามเครื่องจักร

10. มีบริการให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้งาน