อุปกรณ์ Powermeterline


นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" ติดตั้งเพียงนำไปคล้องที่สายไฟ ก็รู้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ต้องมีปลั๊กไฟเลี้ยงเพื่อเปิดการใช้งาน นวัตกรรมของเรา รายงานผลได้แบบทันที "Real Time"

พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด