Flex Ac Current Probe (FM03)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Flex Ac Current Probe (FM03) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Flex Ac Current Probe (FM03) นี้ เหมาะกับสายไฟ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 105 มิลลิเมตร

คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC Non-linear & linear
- ขนาดเล็กกะทัดรัด ความแม่นยำวัดกระแสไฟฟ้าได้ 200A-2,000A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
- ต้องมีปลั๊กไฟในพื้นที่ติดตั้งเพื่อใช้งานอุปกรณ์
ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์

ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์