Clamp Meter (CM01)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM-01) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่อง CM-01 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x1.5 - 1x6 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ 10 มิลลิเมตร

คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.3A-50A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์

ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์