หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
ในความคิดของมนุษย์เรา ว่าการมีไฟฟ้าใช้ทำให้เราสะดวกสบายแค่ขึ้นแค่ไหน
March 5, 2019
ไฟฟ้าสถิต
March 7, 2019
ในความคิดของมนุษย์เรา ว่าการมีไฟฟ้าใช้ทำให้เราสะดวกสบายแค่ขึ้นแค่ไหน
March 5, 2019
ไฟฟ้าสถิต
March 7, 2019

หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

: 2,348

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ต้องสามารถใช้งานได้ดีตามที่ต้องการ ทํางาน ได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความเชื่อถือได้วิศวกรไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจและให้ ความสําคัญในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง การตรวจรับงาน การใช้งาน และการบํารุงรักษาดังนั้นการที่จะให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมบํารุงหรือการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเท่านั้น

ในบทความนี้เป็นการแนะนําถึง หลักการบํารุงรักษา และแนวทางการจัดทําระบบการบํารุงรักษาโดยไม่ได้ลงในรายละเอียดถึงวิธีการบํารุงรักษาบริภัณฑ์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาเพิ่มเติม

[flipbook pdf=”https://www.powermeterline.com/wp-content/uploads/2018/12/EE10.pdf” title=”หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า”]

⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

 

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.

พลังงานคืออะไร
December 22, 2018
ไฟฟ้าสถิต
December 25, 2018

หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

: 2,489

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ต้องสามารถใช้งานได้ดีตามที่ต้องการ ทํางาน ได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความเชื่อถือได้วิศวกรไฟฟ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจและให้ ความสําคัญในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้า การติดตั้ง การตรวจรับงาน การใช้งาน และการบํารุงรักษาดังนั้นการที่จะให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมบํารุงหรือการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเท่านั้น

ในบทความนี้เป็นการแนะนําถึง หลักการบํารุงรักษา และแนวทางการจัดทําระบบการบํารุงรักษาโดยไม่ได้ลงในรายละเอียดถึงวิธีการบํารุงรักษาบริภัณฑ์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาเพิ่มเติม

[flipbook pdf=”https://www.powermeterline.com/wp-content/uploads/2018/12/EE10.pdf” title=”หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า”]

⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

 

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.