ไฟฟ้าโรงงาน เป็นอย่างไรแตกต่างจากไฟในบ้านหรือไม่ มีการทำงานอย่างไร
ระบบแสงสว่าง
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงาน
June 11, 2019
ความสำคัญของการวัดกำลังไฟฟ้า
ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
June 13, 2019
ระบบแสงสว่าง
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงาน
June 11, 2019
ความสำคัญของการวัดกำลังไฟฟ้า
ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
June 13, 2019

ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน

: 17,377

ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน
บ้านพักอาศัยหรือโรงงานสถานประกอบกิจการ ไฟฟ้าโรงงาน ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็นระบบไฟฟ้าที่ผ่านกระบวนการปรับลดแรงดันมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีจำหน่ายไฟฟ้าย่อย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและกำลังไฟฟ้าที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องทำการแปลงระดับแรงดันลงที่หม้อแปลงจำหน่ายให้เป็นระดับแรงดันเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220 V

ระบบไฟฟ้าในบ้านที่ใช้กันโดยทั่วไปมีสายไฟฟ้า 2 สาย คือ สาย L และสาย N สาย L เป็นเส้นที่มีไฟและเป็นเส้นที่มีอันตรายไม่สามารถแตะหรือสัมผัสได้ ส่วนสาย N โดยทั่วไปจะต่อลงดินที่ต้นทางของแหล่งจ่ายทำหน้าที่เป็นสายป้องกันอันตราย ระบบไฟฟ้าเฟสนี้มีแรงกันระหว่างสาย 220 V

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

CCTV-security-article-cctv-camera--10-02-02

ระบบไฟฟ้าที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบไฟ 3 เฟส 380 V และระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V

ระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 380 V เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ 3 เฟส โดยทั่วไประบบนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด 3 เฟสที่สมดุล
ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V เป็นระบบที่จ่ายแรงดัน 220 V ให้กับโหลดแสงสว่าง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านพักอาศัย และจ่ายแรงดัน 380 V ให้กับมอเตอร์ 3 เฟส หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดัน 380 V ระบบนี้มีแรงดันระหว่างสายไฟ L1, L2 หรือ L3 380 V และมีแรงดันระหว่างสายไฟกับสายนิวทรัล 220 V

CCTV-security-article-cctv-camera--10-02-03

คำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและควรทราบมีดังนี้

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีสัญลักษณ์เป็น V มีหน่วยเป็นโวลต์ มี 2 ชนิด คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสไฟฟ้า (Current) มีสัญลักษณ์เป็น I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ มี 2 ชนิด คือ กระแสไฟฟ้าตรง และกระแสไฟฟ้าสลับ
ความต้านทาน (Resistance) มีสัญลักษณ์เป็น R มีหน่วยเป็นโอห์ม ซึ่งต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า
ความถี่ไฟฟ้า (Frequency) มีสัญลักษณ์เป็น F มีหน่วยเป็นเฮริตช์
กำลังไฟ (Power) มีสัญลักษณ์เป็น P มีหน่วยเป็นวัตต์ ซึ่งเป็นอัตราการไหลของพลังงานในวงจร
พลังงานไฟฟ้า (Energy) มีสัญลักษณ์เป็น W มีหน่วยเป็นจูล ซึ่งเป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลาหนึ่ง
ความเหนี่ยวนำ (Inductance) มีสัญลักษณ์เป็น L มีหน่วยเป็นเฮนรี่
ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีสัญลักษณ์เป็น C มีหน่วยเป็นฟารัด ซึ่งเป็นส่วนที่รับพลังงานไฟฟ้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นลักษณะของสนามไฟฟ้า
คำนิยามศัพท์ดังที่กล่าวมาแล้วเนความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในคู่มือการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าระดับ 2 และระดับ 3

⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารขนาดใหญ่ ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)


Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *