💡โวลท์ , แอมป์ , วัตต์ คืออะไร ลองเอากระแสไฟฟ้า ไปเทียบกับน้ำประปาที่เปิดตามบ้าน⁉️ - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
มลภาวะทางไฟฟ้า (Electrical Pollution)
April 8, 2019
Bluetooth 4.1 มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สาย
April 10, 2019
มลภาวะทางไฟฟ้า (Electrical Pollution)
April 8, 2019
Bluetooth 4.1 มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สาย
April 10, 2019

💡โวลท์ , แอมป์ , วัตต์ คืออะไร ลองเอากระแสไฟฟ้า ไปเทียบกับน้ำประปาที่เปิดตามบ้าน⁉️

 

💡โวลท์ , แอมป์ , วัตต์ คืออะไร ลองเอากระแสไฟฟ้า ไปเทียบกับน้ำประปาที่เปิดตามบ้าน⁉️⚡ POWERMETERLINE⚡ คืออุปกรณ์ที่วัดค่ากระแสไฟฟ้า ที่ไหนมีกระแสไฟ เราก็วัดได้! นวัตกรรมใหม่ในตรวจการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด แบบออนไลน์ไร้สาย!!!

✅Volt (โวลท์) คือแรงดันไฟฟ้า = เหมือนเราเปิดก๊อกหรือเครื่องปั๊มน้ำ เปิดก๊อกจนสุดหรือเปิดเครื่องปั๊ม น้ำก็พุ่งไปไกล

✅Amp (แอมป์) คือกระแส = เหมือนกับขนาดของท่อน้ำ หรือสายยาง ท่อใหญ่ส่งน้ำได้มากกว่า น้ำไหลได้สะดวกกว่า

✅Watt (วัตต์) คือหน่วยวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า = เปิดน้ำแล้วเอากะละมังมารองน้ำไว้ น้ำในกะละมัง

คือ Watt ความสัมพันธ์ของทั้งสามคือ เอา Volt x Amp = Watt

ยกตัวอย่าง เปิดน้ำจากท่อขนาด 1 นิ้ว และ 5นิ้ว (Ampต่างกัน) น้ำพุ่งออกจากปลายท่อไปไกล 1 เมตร เท่ากัน (Volt เท่ากัน) เอากะละมังไปรองน้ำเอาไว้ เปิดน้ำทิ้งไว้ 10วินาที แล้วปิด น้ำในกะละมังที่ได้จากท่อ 5 นิ้ว จะมีเยอะกว่า ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คือกินไฟเยอะกว่า แต้ถ้าเราทำให้น้ำจากท่อขนาด 1 นิ้ว พุ่งออกมาได้ไกลกว่า ท่อ 5 นิ้ว น้ำในกะละมังอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้

สรุปคือ อยากรู้ว่าอุปกรณ์ไหนกินไฟมาก ให้ดูที่ Watt ไปเลย แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานในอัตราเท่ากันตลอดอย่างเช่นเตารีด วัตต์สูง พอมันร้อนก็ตัด พัดลม เปิดเบอร์ 1 2 3 ก็กินไฟต่างกันเวลาที่เราต่ออุปกรณ์ ระหว่างกล่อง กับ ตัวจ่ายไฟ เช่น Adapter นั้น จะต้องดู ว่ากล่องรับ กี่ Volt ซึ่ง Volt จะต้องเท่ากันกับ Adapter จะมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่ได้ แต่ Amp ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แค่ให้เพียงพอต่อขนาดของ Amp ที่กล้องต้องการใช้เป็นพอ

: 30,395

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.