มาตรฐานสายไฟฟ้า ต่างๆของสายไฟฟ้าที่ทุกคนควรทราบ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สิงหาคม 22, 2019
แอมมิเตอร์
แอมมิเตอร์
กันยายน 30, 2019

มาตรฐานสายไฟฟ้า

มาตรฐานสายไฟฟ้า
: 22,594

1. มาตรฐานสายไฟฟ้า แรงต่ํา สายไฟฟ้าแรงต่ําที่เป็นสายทองแดง แบ่งชนิดของฉนวน เป็นฉนวนพีวีซี (PVC) และเอ็กซ์แอลพีอี (XLPE) สาย PVC มีทั้งชนิดอุณหภูมิใช้งาน 70 ํC และ 90 ํC แต่ที่ใช้งานในระบบการเดินสายทั่วไปจะเป็นชนิดอุณหภูมิ 70 ํC สําหรับสาย XLPE มีอุณหภูมิ ใช้งาน 90 ํC
เมื่อมีกระแสไหลในสายไฟฟ้าจะเกิดความร้อน เมื่อกระแสไหลสูงขึ้นความร้อนก็จะสูงตามซึ่ง ต้องไม่สูงเกินอุณหภูมิใช้งานของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าจึงสามารถนํากระแสได้สูงจนถึงค่าที่อุณหภูมิ ของฉนวนจะทนได้ (อุณหภูมิใช้งานของสายไฟฟ้า) สายไฟฟ้าขนาดเดียวกันถ้าฉนวนทนอุณหภูมิ อุณหภูมิได้สูงกว่าก็จะนํากระแสได้สูงกว่า
สาย PVC เป็นสายไฟฟ้าที่กําหนดให้ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 11-2553 กําหนดแรงดันใช้งานไม่เกิน 450/750 โวลต์ (แรงดัน 450/750 โวลต์ หมายถึง 450 โวลต์ เป็น แรงดันระหว่างสายเส้นไฟกับดิน (phase voltage) และ 750 โวลต์ เป็นแรงดันระหว่างสายเส้นไฟ (line voltage)) อุณหภูมิใช้งาน 70 ํC และ 90 ํC สายไฟฟ้ามีหลายชนิดด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน การเรียกชนิดของสายจะเรียกเป็นรหัสชนิดเช่น รหัสชนิด VAF
สาย XLPE เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 อุณหภูมิใช้งาน 90 ํC แรงดันใช้ งานไม่เกิน 0.6/1 kV. เนื่องจากอุณหภูมิใช้งานสูงในการใช้งานจึงต้องระวังเรื่องอุณหภูมิของสายด้วย เพราะอาจมีผลกระทบกับอุปกรณ์ที่สายต่ออยู่ การเลือกใช้งานจึงต้องทําโดยผู้ที่มีความรู้ที่ทราบถึง ผลเสียและมีวิธีการป้องกันที่เหมาะสม ฉนวน XLPE มีความแข็งทนต่อการขูดขีดได้ดีแต่ก็เป็นผลให้ ปอกสายยาก
ขนาดของสายไฟฟ้าเรียกตามขนาดพื้นที่หน้าตัดภาคขวางของส่วนที่เป็นตัวนํา (ทองแดง) หน่วยเป็น ตร.มม. เช่น 1, 2.5, 4, 6, 10, 16 และ 25 ตร.มม. เป็นต้น

2. ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ กําหนดการใช้งาน ของสายแต่ละชนิดไว้ ข้อกําหนดการใช้งานของสายที่มีใช้งานโดยส่วนใหญ่ มีดังนี้
2.1 สายรหัสชนิด VAF มีลักษณะเป็นสายแบนหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือก เป็นสายชนิด 2 แกน และ 2 แกนมีสายดิน แรงดันใช้งาน 300/500 โวลต์ มีขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 16 ตร.มม. มี ข้อกําหนดการใช้งาน ดังนี้

 • เดินเกาะผนัง
 • เดินในรางเดินสาย
 • ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

2.2 สายรหัสชนิด IEC 01 เป็นสายกลมหุ้มฉนวนพีวีซี ชนิดแกนเดียว ใช้แทนสาย THW เดิม แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์ มีขนาดตั้งแต่ 1.5 ถึง 400 ตร.มม. มีข้อกําหนดการใช้งาน ดังนี้

 • เดินลอยโดยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
 • เดินในช่องเดินสายแต่ต้องป้องกันน้ําเข้า (เช่น ร้อยท่อ หรือเดินสาย)
 • ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

2.3 สายรหัสชนิด IEC 10 เป็นสายกลมหุ้มฉนวนพีวีซีชนิดหลายแกน มีเปลือก
แรงดันใช้งาน 300/500 โวลต์ มีขนาดตั้งแต่ 2.5 ถึง 35 ตร.มม. มีข้อกําหนดการใช้งาน ดังนี้

 • เดินในช่องเดินสายแต่ต้องป้องกันน้ําเข้า (เช่น ร้อยท่อ หรือเดินสาย)
 • วางบนรางเคเบิล
 • ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

2.4 สายรหัสชนิด NYY เป็นสายกลมหุ้มฉนวนพีวีซี มีทั้งชนิดแกนเดียว หลายแกนและหลายแกนมีสายดิน มีเปลือก แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์ มีขนาดและข้อกําหนดการใช้งาน ดังนี้

ขนาด

 • สายแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 1.0 ถึง 500 ตร.มม.
 • สายหลายแกน มีขนาดตั้งแต่ 50 ถึง 300 ตร.มม.
 • สายหลายแกนมีสายดิน มีขนาดตั้งแต่ 25 ถึง 300 ตร.มม.

ข้อกําหนดการใช้งาน

 • เดินร้อยท่อ ในรางเดินสาย
 • วางบนรางเคเบิล
 • เดินร้อยท่อฝังดิน
 • ฝังดินโดยตรง

 

2.5 สายรหัสชนิด VCT เป็นสายกลมหุ้มฉนวนพีวีซี ชนิดแกนเดียว หลายแกน และ หลายแกนมีสายดิน มีเปลือก แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์ มีข้อแตกต่างจากสาย NYY ตรงที่ตัวนํามี ลักษณะเป็นฝอย มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 35 ตร.มม. มีข้อกําหนดการใช้งาน ดังนี้

 • เดินร้อยท่อ ในรางเดินสาย
 • วางบนรางเคเบิล
 • เดินร้อยท่อฝังดิน
 • ฝังดินโดยตรง

2.6  สาย CV เป็นสายกลมหุ้มฉนวนคลอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดแกนเดียว หลายแกน และหลายแกนมีสายดิน มีเปลือก แรงดันใช้งาน 0.6/1 kV. สายชนิดนี้ไม่ได้ผลิตตาม มาตรฐาน มอก. แต่อ้างอิงมาตรฐาน IEC 60502 มีข้อกําหนดการใช้งานเหมือนสายNYY ดังนี้

 • เดินร้อยท่อ ในรางเดินสาย
 • วางบนรางเคเบิล
 • เดินร้อยท่อฝังดิน
 • ฝังดินโดยตรง

POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารขนาดใหญ่ ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 [email protected] : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)


Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น