ความสำคัญของการวัดกำลังไฟฟ้า เพราะอะไรถึงต้องตรวจวัดกำลังไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน
มิถุนายน 12, 2019
การอ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากำลัง และงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
สิงหาคม 7, 2019

ความสำคัญของการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

ความสำคัญของการวัดกำลังไฟฟ้า
: 239

 

ความสำคัญของการวัดกำลังไฟฟ้า  เป็นเครื่องมือหรือเป็นกุญแจสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสำรวจ ตรวจวัด คัดกรอง วิเคราะห์และประเมินสภาวะต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า เพื่อค้นหา แบ่งแยกกลุ่มของปัญหาออกเป็น กลุ่มที่เป็นปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาต่อระบบ หรือกลุ่มที่สร้างปัญหาต่อระบบไฟฟ้า จนเกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงานภายใน อีกทั้งยังสามารถสร้างแนวทางจากผลการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า อันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพ ศักยภาพการทำงานภายในระบบให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม สามารถนำรายงานการตรวจวัดนี้ไปใช้ประกอบในรายงานผู้ตรวจสอบพลังงานตามกฏกระทรวงฯของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อีกด้วย

เหตุผลที่ควรมีการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า

หากจะกล่าวถึงเรื่องการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าแล้ว หลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนื่องจากบางครั้งอาจมองว่าระบบไฟฟ้าหรือการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบยังเป็นปกติดีอยู่แล้ว แท้จริงการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าจะเป็นตัวบ่งชี้ปัญหา บ่งบอกสถานะและสภาวะต่าง ๆ ภายในระบบได้ ดังนี้

 

 

ประโยชน์จากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

 

  1. เพื่อรับรู้ศักยภาพในระบบไฟฟ้า หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า
  2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงต่อการเกิด Downtime ในระบบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการทำงาน
  3. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
  4. เพื่อสำรวจหาความเสี่ยงก่อนเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
  5. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  6. สามารถนำข้อมูลไปประกอบรายงานของผู้ตรวจสอบพลังงานตามกฎกระทรวงฯของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

 

การตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าดีจริงหรือ ?

  สำหรับวิศวกรผู้ดูแลระบบไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งผู้รับผิดชอบหลาย ๆ ท่าน คงทราบดีว่าการเกิดปัญหาขึ้นภายในระบบไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ปัญหา และหาสาเหตุของการเกิดปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดคำถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงสาเหตุและวิธีการป้องกัน แต่ท้ายที่สุดปัญหานั้นๆก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของท่านไปเรียบร้อยแล้ว การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต่อการป้องกันและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังที่ได้กล่าวมา

Cr. Power Quality Team

⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารขนาดใหญ่ ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 [email protected] : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)


Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น