👩‍🏫" การแบ่งชนิดของไฟฟ้า!!! " - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
ระวังการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าฝน
มีนาคม 27, 2019
⚡ POWERMETERLINE ⚡เพียงแค่คล้องที่สายไฟ ง่ายๆแค่นี้ก็วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก
มีนาคม 29, 2019

👩‍🏫” การแบ่งชนิดของไฟฟ้า!!! “

👩‍🏫" การแบ่งชนิดของไฟฟ้า!!! "ในปัจจุบันได้มีการนำไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ซึ่งไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหลาย ๆ แบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้

🔴 ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current หรือ D.C . ) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวกัน โดยตลอดระยะทางที่วงจรกระแสไฟฟ้าปิด กระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกในแหล่งกำเนิด ผ่านจากขั้วบวกจะไหลผ่านตัวต้านทานหรือโหลด ผ่านตัวนำไฟฟ้า แล้วย้อนกลับเข้าขั้วลบ วนเวียนไปในทางเดียวกันเช่นนี้ตลอด เช่น ถ่านไฟฉาย ไดนาโม เป็นต้น

▪️ คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรง ▪️

• กระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวตลอดเวลา

• มีค่าแรงดัน หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นบวกอยู่เสมอ

• สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์ หรือแบตเตอรี่ได้

🔵 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current หรือ A.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลวนเวียนกลับไปกลับมา ทั้งขนาดของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไม่คงที่ จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางหนึ่งก่อนต่อมาจะไหลสวนกลับ และก็เริ่มไหลเหมือนครั้งแรก การไหลไปมา 1 รอบ เรียกว่า 1 ไซเกิล (Cycle) และความถี่หมายถึงจำนวนไซเกิล ในประเทศไทยนิยมใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือ 50 รอบ ต่อ 1 วินาที

▪️ คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับ ▪️ คือ สามารถส่งไปที่ไกล ๆ ได้ดี กำลังไม่ตก และสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้น ต่ำลงตามความต้องการด้วยหม้อแปลง

ตัวอุปกรณ์⚡ POWERMETERLINE⚡ ใช้วัดไฟ กระแสแบบ A.C.นะคะ

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 784

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.