หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานปลั๊กพ่วงฉบับใหม่ล่าสุด
March 23, 2019
ระวังการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าฝน
March 27, 2019
มาตรฐานปลั๊กพ่วงฉบับใหม่ล่าสุด
March 23, 2019
ระวังการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าฝน
March 27, 2019

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

👩‍🏫หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า⚡1. ควรเขียนคำเตือนไว้กับเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริเวณซึ่งอาจมีอันตรายจากไฟฟ้าและห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ใกล้วัสดุ ไวไฟ

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ จะต้องต่อสายลงดินเสมอ เลือกใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

3. การต่อสายไฟฟ้า รวมทั้งการใช้ชนิด และขนาดของสายไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

4. ในที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงควรจะปูพื้นห้องบริเวณนั้นด้วย

5. ให้ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเท่านั้นที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้

6. ต้องใช้เครื่องป้องกันอันตรายเสมอในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

7. มีการตรวจสอบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อยู่เสมอ ถ้าพบส่วนชำรุดหรือบกพร่องจะต้องรีบรายงานให้ผู้รับผิดชอบมาแก้ไขทันที

8. หากห้องปฏิบัติการร้อนเกินกว่าปกติ จะต้องรีบหยุดเครื่องและให้ผู้รับผิดชอบมาตรวจแก้ไข

9. อย่าใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เกินขีดความสามารถที่ออกแบบหรือกำหนดไว้ เมื่อใช้งานเสร็จต้องนำเก็บเข้าที่เดิม

10. ระวังอย่าให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเปียกชื้น ในกรณีที่เครื่องเปียกน้ำ จะต้องเช็ดให้แห้ง ถ้าจำเป็นอาจต้องย้ายเครื่องมือให้พ้นน้ำ ซึ่งในการปฏิบัติเช่นนี้ต้องถอดปลั๊กหรือปลดสวิทช์ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน

11. เมื่อตัวเปียกน้ำหรืออยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะห้ามอยู่ใกล้บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าหรือจับต้องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า


⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 670

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.