สาเหตุของไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้า - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
ปัญหาที่พบบ่อยในระบบไฟฟ้าโรงงาน
เมษายน 5, 2019
12 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า!!!
เมษายน 7, 2019

สาเหตุของไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้า

สาเหตุของไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้า

1.อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน
2.ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี
ใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
เดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน
ใช้หรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้สารไวไฟ
ต่อสายไม่ถูกวิธีหรือไม่แน่น
ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
ใช้ฟิวส์ขนาดใหญ่เกินพิกัด
: 329

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.