พลังงานคืออะไร - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
December 20, 2018
หลักการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
December 24, 2018

พลังงานคืออะไร

: 214,428

พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการทำงานหรือทำให้เกิดงาน ผลการทำงานของแรงนั้นทำให้วัตถุหรือสิ่งใด ๆ เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว พลังงานนั้นสามารถจัดเก็บไว้ได้พลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่น พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานกล หรือ พลังงานความร้อน เป็นต้น

มนุษย์เรารู้จักกับพลังงานและนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง เมื่อประมาณเกือบๆล้านปีมาแล้วพลังงานที่ใช้และค้นพบยุคแรกคือพลังงานจาก “ไฟ” โดยที่มนุษย์โบราณนำมาใช้ในการให้ความอบอุ่นกับตัวเอง และใช้ในการหุงหาอาหาร ป้องกันสัตว์ร้ายและในยุคต่อ ๆมา ประมาณพันกว่าปี ก่อนชาวอียิปต์ได้เรียนรู้ที่จะประยุกต์ เอาพลังงานลมมาใช้ในการเดินเรือ ซึ่งก็เป็นที่มาของใบพัดเรือและกังหันวิดน้าพลังงานลม ต่อมาสักประมาณ 200 กว่าปี ก็มีการค้นพบพลังงานรูปแบบต่างมากมายไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากน้ำมัน พลังงานน้ำ พลังงานกล

เราจำแนก พลังงาน โดยแบ่งตามแหล่งที่มา ออกเป็น 2 ประเภท คือ

พลังงานต้นกำเนิด (Primary Energy)  หมายถึง แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติสามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ำ แสงแดด ลม เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น

พลังงานแปรรูป (Secondary Energy) หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่งได้มาโดยพลังงานต้นกำเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในนรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเพลว เป็นต้น

เราสามารถ จำแนกรูปแบบของพลังงานได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพลังงานรูปแบบหนึ่ง สามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ โดยสามารถจำแนก ได้ดังนี้

  1. พลังงานเคมี (Chemical Energy) เป็นพลังงานที่อยู่นสารเคมี หรือ วัตถุอัตรายซึ่งจะปล่อยออกมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่น การเผาที่ใช้ ฟืน , ถ่านไม้ , น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
  2. พลังงานความร้อน (Heat Energy/Thermal Energy) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของโมเลกุลของวัตถุต่าง ๆซึ่งพลังงานความร้อนต้องเกิดจากการกระตุ่น เช่น ใช้เตาแก๊สต้มน้ำ ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้
  3. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กำลังวิ่ง ลูกธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง
  4. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตำแหน่ง ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือ แรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง แล้วล่วงลงสู่พื้น
  5. พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานที่ สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ง่าย เปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น พัดลม มอเตอร์ เป็นต้น
  6. พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เป็นลักษณะการแผ่รังสีของพลังงาน เช่น คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่มา :  stable.co.th

⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline

📞 02-068-0699

📱 096-750-9982

💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.