เกี่ยวกับเรา - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ครอสอินเตอร์ มีความยินดีและภูมิใจที่จะนำเสนอ "Powermeterline"
นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" โดยไม่ต้องติดตั้ง นวัตกรรมของเรา
รายงานผลได้แบบทันที "Real Time" พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของอุปกรณ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้


1. สะดวกในการติดตั้งด้วยการคล้องบนสายไฟ

2. สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ได้

3. สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าแบบ real time ได้ตลอด 24 ชม.

4. สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ต้องการ

5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ตลอดเวลา

6. สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าโดยกำหนดช่วงเวลาในการเลือกวัดค่าไฟฟ้า ทุกนาที ทุก 5 นาที ทุก 10 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง หรือ ทุกชั่วโมง

7. สามารถตั้งระบบเพื่อแจ้งเตือนการเปิดปิดไฟฟ้า การใช้ไฟเกิน หรือ ค่าความร้อนบนสายไฟ

8. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงระบบผังการจ่ายไฟ หรือการวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุน

การใช้ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์

9. สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า แบบกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ แยกตามกลุ่มอุปกรณ์ หรือแยกตามเครื่องจักร

10. มีบริการให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double A
cpf logo
mea
องค์การส่งเสิมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Amarin
SCG
pttngv
CP RAM
vickerpigment
tokyoroki
pantip
NPS
Hikari
เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์
โมเดิร์นไดสตัฟ
suranaree
รรนวชิราลัย
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
nichias
kenyaku
diamond electric logo
berlinpharmaceutical logo
mep hexa logo
logo Nittan
Logo AICA BANGKOK
ROONGTHAVORN GROUP
Hitech
preservefood
shizuki
enkei
ไดว่าคาเซอิ
eastern
sumisho
solar energyexpress
ASI
STYDS
ทีพีเอส เวนติเลท
spn
bigsolar
P&P
Max Flow Industry