อุปกรณ์ Gateway คืออะไร - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
Bluetooth 4.1 มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สาย
เมษายน 10, 2019
8 ชั่วโมงที่คุณทำงาน กับ 16 ชั่วโมงหลังเลิกงาน
เมษายน 12, 2019

อุปกรณ์ Gateway คืออะไร

อุปกรณ์ Gateway ดังกล่าว จะส่ง ข้อมูล ผ่านทางระบบ Internet ไปยัง Web ทำให้ลูกค้า สามารถ Monitor ได้ ว่า
ขณะนี้ แต่ละจุด มีการใช้ไฟ เท่าไร ได้ ตลอด 24 ชม
: 924

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.