อุปกรณ์ Powermeterline ( Clamp Meter ) ของเรามีข้อดีอะไรบ้าง - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
8 ชั่วโมงที่คุณทำงาน กับ 16 ชั่วโมงหลังเลิกงาน
July 24, 2018
8 ชั่วโมงที่คุณทำงาน กับ 16 ชั่วโมงหลังเลิกงาน
July 24, 2018

อุปกรณ์ Powermeterline ( Clamp Meter ) ของเรามีข้อดีอะไรบ้าง

 

โดยอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter มีข้อดีดังต่อไปนี้


สะดวกในการติดตั้งด้วยการคล้องบนสายไฟเหมือน Clamp Meter ปกติ และไม่ต้องมีพลังจ่ายให้ Clamp Meter

สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ได้

สามารถดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าแบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชม.

สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ต้องการ

สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้ตลอดเวลา

สามารถเลือกดูข้อมูลกระแสไฟฟ้าของ Clamp Meter โดยกำหนดช่วงเวลาในการเลือกวัดค่าไฟฟ้า ทุกนาที ทุก 5 นาที ทุก10 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง หรือ ทุกชั่วโมง

สามารถตั้งระบบบนตัว Clamp Meter เพื่อแจ้งเตือนการเปิดปิดไฟฟ้า การใช้ไฟเกิน หรือ ค่าความร้อนบนสายไฟ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ Clamp Meter เพื่อนำมาวิเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงระบบผังการจ่ายไฟ หรือการวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์

สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า แบบกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ แยกตามกลุ่มอุปกรณ์ หรือแยกตามเครื่องจักร

มีบริการให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้งาน Clamp Meter

: 70

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.