ไฟฟ้าคืออะไร - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้า 1เฟส 220V กับ 3เฟส 380V
พฤษภาคม 15, 2019
ระบบไฟฟ้าในโรงงานคุณผิดปกติหรือไม่??
พฤษภาคม 17, 2019

ไฟฟ้าคืออะไร


  การไหลของกระแสไฟฟ้า คือ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อิเล็กตรอนของวัตถุแต่ละชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวกับแกนกลางของอะตอมไม่เท่ากัน วัตถุที่อิเล็กตรอนมี แรงยึดเหนี่ยวน้อยก็จะหลุดออกและเคลื่อนที่ได้ง่าย กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้ง่ายวัตถุเหล่านี้เช่น เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม และเหล็ก เป็นต้น วัตถุเหล่านี้เราจึงเรียกว่าตัวน าไฟฟ้า ส่วนวัตถุที่มีแรงยึด เหนี่ยวสูงก็จะหลุดออกและเคลื่อนที่ได้ยาก กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้ยากวัตถุเหล่านี้เช่น กระดาษ ยาง พลาสติก ไม้แห้ง เป็นต้น เราเรียกวัตถุเหล่านี้ว่าฉนวนไฟฟ้า

  ไฟฟ้าไม่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปอื่นเช่น พลังงาน กล แสง เสียง และความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว


⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 4,788

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.