⚡👨‍🏫อันตรายจากไฟฟ้ามี 2 สาเหตุสำคัญด้วยกันคือ...⚡ - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ามีกี่ประเภท?
มีนาคม 16, 2019
วิธีการวัดกำลังไฟฟ้า
มีนาคม 22, 2019

⚡👨‍🏫อันตรายจากไฟฟ้ามี 2 สาเหตุสำคัญด้วยกันคือ…⚡

การทำงานกับระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก หรือใช้อุปกรณ์เข้าช่วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดี! อย่าง ⚡ POWERMETERLINE⚡นวัตกรรมวัดค่ากระแสไฟฟาแบบไร้สาย แบบ "IOT" โรงงาน อาคาร โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พร้อมแล้วที่จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่าย!!


⚡👨‍🏫อันตรายจากไฟฟ้ามี 2 สาเหตุสำคัญด้วยกันคือ...⚡
• 1. ไฟฟ้าชอร์ต ( Short Circuit )⚡ มักเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ฉนวนไฟฟ้าชำรุดเเละเสื่อมสภาพ , มีสิ่งก่อสร้าง หรือ ต้นไม้ ไปสัมผัสสายไฟฟ้าจนทำให้เกิดการเสียดสีเเละเกิดการลุกใหม้ , สายไฟหลุดพื้นหรือขาดลงพื้น ทำให้กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้น อาจทำให้ไม่ปลอดภัยกับผู้คนที่อยู่ไกล้เคียงบริเวณนั้นๆ


• 2. ไฟฟ้าดูด ( Electric Short )⚡ การสัมผัสโดยตรง(DIRECT CONTACT)คือการที่ส่วนร่างกายสัมผัสถูกส่วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง เช่น สายไฟฟ้ารั่ว เพราะฉนวนชำรุดแล้วเอามือไปจับ และการสัมผัสโดยอ้อม (INDIRECT CONTACT) ลักษณะนี้ ไม่ได้สัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง แต่เกิดจากการที่ บุคคลไปสัมผัสกับส่วนที่ปกติไม่มีไฟฟ้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มีไฟฟ้าเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ รั่ว ไฟฟ้าจึงปรากฏ อยู่บนพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ เมื่อสัมผัสจึงถูกไฟฟ้าดูด


ตัวอุปกรณ์⚡ POWERMETERLINE⚡ ใช้วัดไฟ กระแสแบบ A.C.นะคะ

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 4,027

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.