การวัดความต้องการกําลังไฟฟ้า - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
เมษายน 28, 2019
การควบคุมความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด
เมษายน 30, 2019

การวัดความต้องการกําลังไฟฟ้า


รูปที่ 1 การหาค่ากําลังไฟฟ้าเฉลี่ย ( Pav )


พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา T ใด ๆ หาได้จาก


เมื่อ
      E คือ พลังงานไฟฟ้า ( หน่วย หรือ kWh )
      T คือ คาบเวลาที่สนใจ ( ชั่วโมง )
      P(t) คือ กําลังไฟฟ้าขณะเวลาใด ๆ ( kW )


กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงเวลา T หาได้จาก

 หากกําหนดให้ T เป็น ชั่วโมง หรือ 15 นาที จะได้ กําลังไฟฟ้าเฉลี่ย Pav ในสมการ คือความต้องการกําลังไฟฟ้าใน 15 นาทีใด ๆ คิดมาจาก 4 เท่าของ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้หรือใช้ไปในช่วงเวลา 15 นาที จึงเรียกว่า 15 Minute demand

   15  นาที    วัด Demand   ได้ 1 ครั้ง
   1   ชั่วโมง  วัด Demand   ได้ 4 ครั้ง
   1   วัน      วัด Demand   ได้ 96 ครั้ง
   1   สัปดาห์ วัด Demand   ได้ 672 ครั้ง
   31  วัน     วัด Demand   ได้ 2976 ครั้ง


    หากเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ ในเดือนที่มี 31 วันจะใช้ Demand ครั้งที่วัดได้สูงที่สุดในจํานวน 2976 ครั้ง ที่เรียกว่า Maximum Demand หรือความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดไปคิดเงินค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความต้องการ กําลังไฟฟ้า ( อัตรา 210 บาทต่อกิโลวัตต์ เมื่อรวม VAT 7% แล้ว )

   หากเสียค่าไฟฟ้าตามอัตรา TOD ในเดือนที่มี 31 วันจะใช้ Demand ช่วงหัวค่าครั้งที่วัดได้สูงที่สุดในจํานวน 372 ครั้ง ( 4 × 3 × 31 ) ที่เรียกว่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง ON – PEAK ไปคิดเงินในอัตรา 305 บาทต่อ กิโลวัตต์ ( รวม VAT 7% แล้ว )

    จากความหมายของการวัดความต้องการกําลังไฟฟ้าจะพบว่าสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ไปในทุก ๆ 15 นาที การควบคุมความต้องการกําลังไฟฟ้าจึงเป็นการควบคุมปริมาณพลังงาน ไฟฟ้าที่ จะยอมให้ใช้ ในช่วงเวลา 15 นาที เช่นหากกําหนดให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีค่าไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ หมายความว่าทุก ๆ 15 นาที จะยอมให้ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เกิน 250 หน่วย ซึ่งหน่วยพลังงานที่ใช้นี้จะไปสัมพันธ์โดยตรงกับ อัตราการผลิตสินค่าด้วย


⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 3,904

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.