⚡ POWERMETERLINE ⚡เพียงแค่คล้องที่สายไฟ ง่ายๆแค่นี้ก็วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์ - อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า
👩‍🏫” การแบ่งชนิดของไฟฟ้า!!! “
มีนาคม 28, 2019
ค่าไฟฟ้า On Peak และ Off Peak คืออะไร?
มีนาคม 30, 2019

⚡ POWERMETERLINE ⚡เพียงแค่คล้องที่สายไฟ ง่ายๆแค่นี้ก็วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก

⚡ POWERMETERLINE ⚡เพียงแค่คล้องที่สายไฟ ง่ายๆแค่นี้ก็วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก🤓การดูแลสายไฟฟ้า💡

• สายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุใช้งาน สังเกตได้จากฉนวนจะแตกหรือแห้งกรอบบวม

• ฉนวนสายไฟชำรุด อาจเกิดจากหนูหรือแมลงกัดแทะหรือวางของหนักทับ เดินสายไฟใกล้แหล่งความร้อน ถูกของมีคมบาด

• จุดต่อสายไฟต้องให้แน่น หน้าสัมผัสให้ดี พันฉนวนให้เรียบร้อยขนาดของสายไฟฟ้า ใช้ขนาดของสายให้เหมาะสมกับปริมาณกระแสที่ไหลในสาย หรือให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรนั้น

• สายไฟฟ้าต้องไม่เดินอยู่ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี หรือถูกของหนักทับ เพราะทำให้ฉนวนชำรุดได้ง่าย และเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้

• สายไฟฟ้าต้องไม่พาดบนโครงเหล็ก รั้วเหล็ก ราวเหล็ก หรือส่วนที่เป็นโลหะต้องเดินสายไฟฟ้าโดยใช้พุกประกับ หรือร้อยท่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโครงโลหะ ซึ่งจะเกิดอันตรายขึ้นได้


💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 204

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.