กระแสไฟฟ้ามีกี่ประเภท? - Powermeterline | พาวเวอร์มิเตอร์ไลน์
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
มีนาคม 15, 2019
⚡👨‍🏫อันตรายจากไฟฟ้ามี 2 สาเหตุสำคัญด้วยกันคือ…⚡
มีนาคม 18, 2019

กระแสไฟฟ้ามีกี่ประเภท?

มี 2 ประเภทด้วยกันไฟฟ้ากระแสตรง DC ( Direct Current)

เช่น แบตเตอรี่ , กระแสเชื่อมของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์, ถ่านไฟฉาย เป็นต้น
ทั้งชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้และชนิดใช้แล้วทิ้ง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า เช่น สายไฟ สารกึ่งตัวนำ ฉนวนไฟฟ้า
หรือแม้กระทั่งเคลื่อนที่ในภาวะสุญญากาศในรูปของลำอิเล็กตรอนหรือลำไอออน


ประเภท

ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทสม่ำเสมอ เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ไหลอย่างสม่ำเสมอตลอดไปไฟฟ้ากระแสตรงประเภทนี้ได้มาจากแบตเตอรี่หรือ ถ่านไฟฉาย
ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทไม่สม่ำเสมอ เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็นช่วงคลื่นไม่สม่ำเสมอ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดนี้ได้มาจากเครื่องไดนาโมหรือ วงจรเรียงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ AC (Alternating Current)


หมายถึงกระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอดระยะเวลา
มีการสลับขั้วบวกและลบกันอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกระแสตรง (Direct Current, DC หรือ dc) ที่ไฟฟ้าจะไหลไปในทิศทางเดียวและไม่ไหลกลับ
เช่น ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ของรถยนต์ เป็นต้น
ไฟฟ้ากระแสสลับจึงเป็นไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากๆ รูปคลื่นเป็น sine wave
ในบางกรณี รูปคลื่นอาจเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม

🏘ไฟบ้าน (220Vac)
🏢ไฟโรงงาน (380Vac) เป็นต้น

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)
กระแสไฟฟ้า (Current) มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A)


⚡ POWERMETERLINE⚡วัดค่ากระแสไฟฟ้า(AC)นะคะ ได้ทั้งบ้าน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯ เพียงขอให้มีกระแสเราก็สามารถวัดได้นะคะ!!!!

💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

: 59,062

Powermeterline
Powermeterline
Powermeterline

Comments are closed.